De Klamp

Wonen tussen stad en platteland. In De Klamp krijgt u volop de gelegenheid om uw woondromen waar te maken.

Het vierde buurtschap van De Zuidlanden (na Techum, Goutum Sûd en Wiarda) is gelegen in een landelijke omgeving, onder de rook van Leeuwarden nabij Goutum en langs de Wurdurmerfeart. Met de Wurdumerfeart en Wergeasterdyk als idyllische dragers van het buurtschap, is De Klamp ontworpen met het karakter van het Friese dorp. Het dorps wonen krijgt niet alleen dankzij de bouwstijl een impuls, ook de vele typische kenmerken zoals een kaatspleintje maken van De Klamp een unieke woonbeleving. 

Meer weten over De Zuidlanden?

Sierlijke Friese architectuur

Boerderij De Klamp, waarnaar het buurtschap is vernoemd, is een van de tientallen boerderijen in de omgeving met een monumentale status.

De Klamp heeft een belangrijke overeenkomst met haar naamgever: diens sierlijke architectuur. De rijke geschiedenis en intimiteit van de Friese dorpen vormen de inspiratie voor vier architectuurthema’s binnen het buurtschap: met variaties in kappen, entrees, metselwerk en kleuraccenten. Met de focus op deze thema’s wordt De Klamp voorzien van een eigentijds karakter, met speciale aandacht voor de unieke Friese architectuur.            

Stedenbouwkundig plan

Duurzaam parkeerbeleid

HET NIEUWE PARKEREN

In De Klamp spelen we naast duurzame energie (all electric en promotie van zonnepanelen) en duurzaam waterbeheer ook in op duurzame mobiliteit.

In de toekomst gaat het autogebruik veranderen. Denk aan het gebruik van deel-auto’s, greenwheels en zelfrijdende auto’s. Jongeren gaan nu al anders om met mobiliteit, ze hechten minder aan bezit. Daarnaast nemen elektrische fietsen en pedelec’s voor afstanden tot 25 kilometer een vlucht. Veel gezinnen kunnen hierdoor besparen op een tweede auto, daarnaast is het ook nog goed voor het milieu.  Veel geparkeerde auto’s en verharde parkeerplaatsen doen ook afbreuk aan de woonbeleving en maken de omgeving minder veilig. Om dit te voorkomen, is gekozen voor een vernieuwend parkeermodel in buurtschap De Klamp.

In De Klamp spelen we in op de veranderende maatschappij. Het ‘nieuwe parkeren’  is minder traditioneel, duurzamer en toekomstig bestendig en zorgt voor een groenere leefomgeving in het buurtschap.

Voor iedere rijwoning in het buurtschap geldt dat er één informeel toegewezen parkeerplaats beschikbaar is. Voor een eventuele tweede (of derde) auto of bezoekersparkeren is er op maximaal 150 meter van de woning voldoende gelegenheid: ofwel op dichtbijgelegen parkeergelegenheden of in een van de 2 grotere parkeerterreinen. Voor twee-onder-een kap woningen en vrijstaande woningen is het uitgangspunt dat die op eigen terrein parkeren. Voor de openbare wegen in De Klamp geldt een parkeerverbod. 

Deze nieuwe manier van parkeren vraagt ook iets van de toekomstige bewoners. Wanneer u kiest voor een tweede auto en hiervoor geen parkeergelegenheid heeft op uw eigen terrein, zult u iets verder moeten lopen. Dit geldt ook voor bezoekers die niet op uw eigen terrein kunnen parkeren. Uiteraard is het laden- en lossen van boodschappen en dergelijke uiteraard toegestaan. 

Met het invoeren van het ‘nieuwe parkeren’ streven we er naar de omgeving van De Klamp voor de bewoners groener en aangenamer te maken. We rekenen ook op uw inzet.