De Zuidlanden

UNIEK STADSDEEL

De Zuidlanden is een geheel nieuw stadsdeel met allerlei voorzieningen. De Klamp maakt hier als buurtschap onderdeel van uit. De opzet van ieder gebied is uniek. Er is gekozen voor behoud van de cultuurhistorische aspecten, zoals de natuurlijke waterlopen, archeologische vindplaatsen, de monumentale boerderijen en de afgegraven terp.

De Zuidlanden is bovendien uniek door het concept van de buurtschappen Techum, Goutum Súd, Wiarda en De Klamp. 

De planning en regie van De Zuidlanden is in handen van projectbureau De Zuidlanden van de gemeente Leeuwarden. De medewerkers van het projectbureau hebben de ambitie om onder alle omstandigheden een perfect woon-/leefklimaat in De Zuidlanden te creëren. Diverse ontwikkelaars, regionale bouwers en particuliere opdrachtgevers krijgen de gelegenheid om in De Zuidlanden woningen te bouwen.

Meer informatie over De Zuidlanden?