Duurzaam parkeerbeleid

In De Klamp spelen we naast duurzame energie (all electric en promotie van zonnepanelen) en duurzaam waterbeheer ook in op duurzame mobiliteit.

In de toekomst gaat het autogebruik veranderen. Dit noemen we het nieuwe parkeren. Denk aan het gebruik van deel-auto’s, greenwheels en zelfrijdende auto’s. Jongeren gaan nu al anders om met mobiliteit, ze hechten minder aan bezit. Daarnaast nemen elektrische fietsen en pedelec’s voor afstanden tot 25 kilometer een vlucht. Veel gezinnen kunnen hierdoor besparen op een tweede auto, daarnaast is het ook nog goed voor het milieu.

Veel geparkeerde auto’s en verharde parkeerplaatsen doen ook afbreuk aan de woonbeleving en maken de omgeving minder veilig. Om dit te voorkomen, is gekozen voor een vernieuwend parkeermodel in buurtschap De Klamp.

In De Klamp spelen we in op de veranderende maatschappij. Het ‘nieuwe parkeren’ is minder traditioneel, duurzamer en toekomstig bestendig en zorgt voor een groenere leefomgeving in het buurtschap.

Voor iedere rijwoning in het buurtschap geldt dat er één informeel toegewezen parkeerplaats beschikbaar is. Voor een eventuele tweede (of derde) auto of bezoekersparkeren is er op maximaal 150 meter van de woning voldoende gelegenheid: ofwel op dichtbijgelegen parkeergelegenheden of in een van de 2 grotere parkeerterreinen. Voor twee-onder-een kap woningen en vrijstaande woningen is het uitgangspunt dat die op eigen terrein parkeren. Voor de openbare wegen in De Klamp geldt een parkeerverbod.

Deze nieuwe manier van parkeren vraagt ook iets van de toekomstige bewoners. Wanneer u kiest voor een tweede auto en hiervoor geen parkeergelegenheid heeft op uw eigen terrein, zult u iets verder moeten lopen. Dit geldt ook voor bezoekers die niet op uw eigen terrein kunnen parkeren. Uiteraard is het laden- en lossen van boodschappen en dergelijke toegestaan.

Met het invoeren van het ‘nieuwe parkeren’ streven we er naar de omgeving van De Klamp voor de bewoners groener en aangenamer te maken. We rekenen ook op uw inzet.