Ligging De Klamp

De Klamp, het vierde buurtschap van De Zuidlanden, bevindt zich aan weerszijden van de Wergeasterdyk en ‘kronkelt mee’ langs de loop van de Wurdumerfeart. Met de twee buurtschappen Techum en Wiarda aan de westelijke en oostelijke kant, is De Klamp gelegen in een landelijke omgeving. In het oorspronkelijk agrarische gebied is het buurtschap omgeven door groen. De weilanden met rietoevers bieden een heerlijke serene rust, met de terp Techum in de dichte nabijheid. De Wurdumerfeart, die vooral een recreatieve functie vervult voor sloepen met een maximale doorvaarthoogte van 1,50m’, zorgt voor een prachtige verbinding tussen de omliggende dorpen. 

Aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.