Laatste nieuws

Overzicht met nieuws over De Klamp

Nieuws

Tijdelijke maatregelen in De Klamp

07 juni 2022

Naar aanleiding van de inrichtingstekeningen van De Klamp hebben we verschillende vragen ontvangen. Eerder gaven we aan in een nieuwsbrief dat de...
Lees meer

Inspraak concept stedenbouwkundig plan De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder Wonen

12 mei 2022

Van 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ligt het concept stedenbouwkundig plan voor het plandeel De Klamp Bijzonder Wonen ter inzage.
Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden plandeel De Klamp Bijzonder Wonen

12 mei 2022

Van 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder Wonen met...
Lees meer

Update bijzonder wonen in De Klamp

10 maart 2022

Na de eerdere ter inzage legging van de schetsen hebben we verschillende bijeenkomsten gehad en gesprekken gevoerd met omwonenden. Op basis van die...
Lees meer

Definitieve inrichting De Klamp

17 februari 2022

We krijgen de laatste tijd meerdere vragen over de definitieve inrichting van de openbare ruimte van De Klamp. Dat is begrijpelijk want de meeste...
Lees meer

Beantwoording bewonersvragen n.a.v. inrichtingsplan

04 november 2021

In mei 2021 hebben wij het inrichtingsplan De Klamp gepubliceerd op onze website. We hebben hier verschillende reacties op ontvangen van...
Lees meer

Hondenbeleid in de gemeente Leeuwarden

04 november 2021

Veel mensen beleven elke dag opnieuw veel plezier aan hun trouwe viervoeter.
Lees meer

Opening fietspad Wiarda - De Klamp

26 oktober 2021

Woensdagochtend 27 oktober is het zover. Dan kan iedereen officieel gebruik maken van de fietsverbinding tussen Wiarda en De Klamp. Het grootste...
Lees meer

Stremming de Skâns - Wiarda

29 september 2021

De werkzaamheden aan het fietspad tussen Wiarda en De Klamp zijn in volle gang.
Lees meer

Makelaars weer aanwezig in informatiecentrum Docks

21 september 2021

Vanaf aanstaande zaterdag (25-9) zijn de makelaars weer aanwezig in het informatiecentrum om al uw vragen te beantwoorden over de projecten in De...
Lees meer

Werkzaamheden fietspad Wiarda - De Klamp

16 augustus 2021

Vanaf 16 augustus beginnen de werkzaamheden. In de loop van oktober is het fietspad gereed.
Lees meer

Neerleggen van grond/klei bij It Nije Hiem

21 juni 2021

Vorige week is aannemer Van der Wiel begonnen met neerleggen van grond/klei op het gebied voor de toekomstige ontwikkeling van It Nije Hiem. Deze...
Lees meer

Definitief ontwerp inrichtingsplan

04 juni 2021

Het definitief ontwerp (DO) is klaar. Hieronder lees je wat dit betekent.
Lees meer