Laatste nieuws

Overzicht met nieuws over De Klamp

Nieuws

Aanwezigheid makelaars in Docks

25 oktober 2022

De makelaars van Makelaardij Friesland en Makelaardij Hoekstra zijn in de komende maanden de eerste zaterdag van de maand tussen 10:00 uur en 12:00...
Lees meer

Bestemmingsplan Bijzonder wonen

08 september 2022

Het ontwerp bestemmingsplan en het concept stedenbouwkundigplan hebben ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2022. Er zijn verschillende reacties...
Lees meer

Klaar om te spelen in De Klamp

22 augustus 2022

Laatst vertelden we u dat er op twee plaatsen in De Klamp velden zijn met hekken eromheen. Dit zijn de speelveldjes en inmiddels zijn de hekken weg...
Lees meer

Tijdelijke maatregelen in De Klamp

07 juni 2022

Naar aanleiding van de inrichtingstekeningen van De Klamp hebben we verschillende vragen ontvangen. Eerder gaven we aan in een nieuwsbrief dat de...
Lees meer

Inspraak concept stedenbouwkundig plan De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder Wonen

12 mei 2022

Van 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ligt het concept stedenbouwkundig plan voor het plandeel De Klamp Bijzonder Wonen ter inzage.
Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden plandeel De Klamp Bijzonder Wonen

12 mei 2022

Van 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder Wonen met...
Lees meer

Update bijzonder wonen in De Klamp

10 maart 2022

Na de eerdere ter inzage legging van de schetsen hebben we verschillende bijeenkomsten gehad en gesprekken gevoerd met omwonenden. Op basis van die...
Lees meer

Definitieve inrichting De Klamp

17 februari 2022

We krijgen de laatste tijd meerdere vragen over de definitieve inrichting van de openbare ruimte van De Klamp. Dat is begrijpelijk want de meeste...
Lees meer

Beantwoording bewonersvragen n.a.v. inrichtingsplan

04 november 2021

In mei 2021 hebben wij het inrichtingsplan De Klamp gepubliceerd op onze website. We hebben hier verschillende reacties op ontvangen van...
Lees meer

Definitief ontwerp inrichtingsplan

04 juni 2021

Het definitief ontwerp (DO) is klaar. Hieronder lees je wat dit betekent.
Lees meer