Laatste nieuws

Overzicht met nieuws over De Klamp

Bestemmingsplan Bijzonder wonen

Het ontwerp bestemmingsplan en het concept stedenbouwkundigplan hebben ter inzage gelegen tot en met 22 juni 2022. Er zijn verschillende reacties binnengekomen op de plannen.

Deze hebben we verwerkt in een reactienota. Op 6 september heeft het college b. en w. besloten om het plan, met reactienota, aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.

De vaststelling gebeurt in 3 stappen (open podium, debat, besluitvorming) bij de gemeenteraad. Dit noemen wij het Politiek Podium. Op deze pagina worden ook de data van de behandelingen bekend geplaatst.

Terug naar overzicht