Aanlegvoorzieningen De Klamp

In De Klamp worden kavels aangelegd die aan bevaarbaar water grenzen. Om de aanleg van boten in De Klamp mogelijk te maken en de beeldkwaliteit van het gehele gebied van hoog niveau te houden, schrijft De Zuidlanden voor hoe de aanlegvoorzieningen er uit moeten zien.

Het uitgangspunt van de oevers in De Zuidlanden is dat zij een natuurlijk karakter hebben. Dit houdt in dat de overgang van de kavel naar het water een met beplanting begroeide helling is en dat dat talud niet te steil is en dat er geen “harde” oevers gemaakt worden anders dan achter de aanlegsteiger/vlonder en in combinatie met die aanlegvoorziening.

In het document 'Aanlegvoorzieningen De Zuidlanden' worden 8 alternatieve aanlegvoorzieningen voor het aanleggen van boten getoond.

Document aanlegvoorzieningen