Stedenbouwkundig - en beeldkwaliteitsplan

BEELDKWALITEIT

Voordat u daadwerkelijk een kavel koopt en een bouwaanvraag indient, is het van groot belang dat u weet welke aanwijzingen het beeldkwaliteitsplan geeft en welke bebouwingsvoorschriften en welstandsrichtlijnen van toepassing zijn. De individuele bouwplannen worden getoetst aan de welstandsrichtlijnen en de voorschriften van het bestemmingsplan van De Klamp.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan
Het stedenbouwkundige en het beeldkwaliteitsplan beschrijven de basisprincipes, die aan het plan ten grondslag liggen en verduidelijken met welke middelen de gewenste kwaliteit daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. 

Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan De Klamp

In het bestemmingsplan van De Klamp zijn de ruimtelijke hoofdzaken geregeld, zoals de bouwhoogte, de afstand tot de erfgrens en de regel dat elke woning een kap moet hebben. Het uiterlijk van de nieuw te bouwen woningen draagt natuurlijk ook bij aan de uitstraling en sfeer van De Klamp.

Het plan van De Klamp is geïnspireerd op thema’s die voortkomen uit de rijke geschiedenis van de Friese dorpen. Er is veel aandacht besteed aan de ligging van de straten, de plek van de gebouwen, het groen en het water.

Bestemmingsplan

Welstandsrichtlijnen

De gemeente heeft aanwijzingen opgesteld om richting te geven aan hoe de woningen er uit komen te zien. De gemeenteraad heeft in 2017 deze zogenaamde Welstandsrichtlijnen De Klamp vastgesteld.

Dit is geen blauwdruk voor eenheidsarchitectuur, maar geeft ruimte voor variatie. De welstandsrichtlijnen zijn geïnspireerd op de karakteristieken van Friese dorpen. Op vier onderdelen wordt extra aandacht gevraagd, dit zijn:
* de kappen
* de entrees
* het metselwerk
* de kleuraccenten. 

Daarnaast krijgen woningen die op een in het oog springende plek staan extra aandacht. Zij staan in het verlengde van een doorzicht of zichtlijn, op een bijzondere hoek of bij de entree van het buurtschap. Voor de vrije kavels zijn dit de woningen op de kavels 1, 15 en 16. 

 
Welstandsrichtlijnen

Inrichtingsplan De Klamp

Het definitief ontwerp (DO) is als pdf hieronder beschikbaar. Het is de basis voor het zogenaamde 'woonrijp maken' van de straten en het groen.

Inrichtingsplan De Klamp

Toewijzing parkeerplaatsen fase 1

In dit document vindt u de toewijzing parkeerplaatsen voor rij-woningen die geen ruimte hebben voor een parkeeerplaats op eigen erf.

Toewijziging parkeerplaatsen

Digitale tekening

De plankaart van De Klamp is ook beschikbaar als digitaal tekening bestand.

Dit ‘dwg’ bestand is bruikbaar voor architecten, projectontwikkelaars en aannemers om te raadplegen bij het ontwerpen van de woningen. Het bestand kan alleen met speciale CAD programma’s geopend worden.

De gemeente heeft het bestand met zorg samengesteld maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Digitale tekening in dwg formaat