Projectbouw

Het straatbeeld van De Klamp is gevuld met verrassingen: interessante hoekjes en ruimtes worden afgewisseld met verrassende pleintjes waar uw kinderen kunnen spelen.

Het resultaat hiervan is een buurtschap met een sterke eigen identiteit én de vriendelijke uitstraling van een Fries dorp.

Nu in verkoop

It Reidhintsje

De aller aller allerlaatste mogelijkheid op een nieuwbouwwoning in de Klamp! Aan It Reidhintsje in de tweede fase worden de laatste 9 geschakelde woningen gerealiseerd. De bouwvergunning is reeds verleend en de bouw kan snel van start gaan.

Het plan biedt veel flexibiliteit, zo kun je voor de begane grond uit maar liefst 7 verschillende indelingen kiezen.
Voor de hal kun je bijvoorbeeld kiezen uit verschillende indelingen en maten. De woonkamer kan zowel tuingericht alsook straatgericht gesitueerd worden. Hetzelfde geldt voor de (open of afgesloten) woonkeuken. Een bijkeuken kan inpandig maar is ook mogelijk als uitpandige bijkeuken worden uitgevoerd. Meer woonruimte? De keuze voor een uitbouw van 1,20 meter of 2,40 meter behoort ook tot de mogelijkheden.

Interesse?
Inschrijven kan tot en met 31 augustus. Neem voor meer informatie contact op met makelaardij Hoekstra.

Aanmelden Makelaardij Hoekstra

Binnenkort in de verkoop

Nije Hiem

Aan de buitenrand aan de noordzijde van het buurtschap is aan de westkant van de school ruimte voor een afwijkend en extensief woonprogramma. Naar analogie van de ‘boerenerven’ betreft het een aanvulling op de bebouwing in het buurtschap zelf. Deze ruimte kan (deels) ook worden benut voor toekomstige uitbreiding van aan de school gerelateerd programma. Er is plaats voor maximaal 35 woningen.

Na de eerdere ter inzage legging van de schetsen hebben we verschillende bijeenkomsten gehad en gesprekken gevoerd met omwonenden. Op basis van die inbreng is het plan meerdere malen aangepast.  

Hoe nu verder?
Wij willen iedereen nogmaals de kans bieden zijn of haar reactie te geven door het stedenbouwkundig plan nogmaals 6 weken ter inzage te leggen voor inspraak. Daarnaast ligt ook het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Tijdens deze periode kunnen omwonenden reageren op het plan. Hoe dat in zijn werking gaat vertellen we later. 

Update
Deze hebben we verwerkt in een reactienota. Op 6 september heeft het college b. en w. besloten om het plan, met reactienota, aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.

De vaststelling gebeurt in 3 stappen (open podium, debat, besluitvorming) bij de gemeenteraad. Dit noemen wij het Politiek Podium. Op deze pagina worden ook de data van de behandelingen bekend geplaatst.

Meer informatie over het project